Privacy

Spiralex doet er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren. We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met de gegevensbeschermingswet in Europa en dit privacybeleid.

Dit beleid beschrijft de basis waarop persoonlijke gegevens die we bewaren, in het bijzonder persoonlijke gegevens met betrekking tot onze klanten en potentiële klanten, door ons worden verwerkt.

 

WIJZIGINEN IN DIT PRIVACYBELEID

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken. Als we dit privacybeleid wijzigen, worden de wijzigingen hier op deze website gepubliceerd. Wanneer wijzigingen in dit privacybeleid een fundamentele impact hebben op de aard van de verwerking of anderszins een substantiële impact op u hebben, zullen we u voldoende van tevoren op de hoogte stellen, zodat u de mogelijkheid heeft om eventuele rechten uit te oefenen (bijv. voor de verwerking).

Safetherm is de gegevensbeheerder en verantwoordelijk voor de persoonlijke informatie die we over u ontvangen. Bijvoorbeeld via onze websites of andere marketing- en communicatiekanalen, of via jouw gebruik van onze producten en diensten.

Als we in dit beleid verwijzen naar Spiralex (“wij”, “ons”, “onze”), verwijst dit naar: : Spiralex BV,  geregistreerd in Nederland onder bedrijfsnummer 58.929.193 en heeft maatschappelijke zetel te Barendrecht.

 

Hoe verzamelen we uw persoonlijke gegevens?

Dit zijn de belangrijkste manieren waarop we uw informatie verzamelen:

 • Als u rechtstreeks contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via onze websites, telefoon, e-mail, om een vraag te stellen of informatie op te vragen over onze producten en diensten.
 • Als u ons uw gegevens verstrekt tijdens een evenement.
 • Als u een product of dienst rechtstreeks bij ons koopt.
 • Als u een van onze producten of diensten gebruikt, zoals websites, apps, sociale media, telediensten.
 • Als u reageert op onze directmarketingcampagnes (bijvoorbeeld door een reactieformulier in te vullen).
 • Als we uw persoonlijke gegevens met uw toestemming uit andere bronnen hebben verkregen.
 • Als u een sollicitatie indient via onze wervingswebsite.

 

Belangrijke informatie

 • Als u namens iemand anders informatie geeft, moet u ervoor zorgen dat deze persoon toegang heeft gekregen tot dit privacybeleid voordat u dit doet.
 • Als u jonger bent dan 16, geef ons dan geen van uw gegevens, tenzij u toestemming heeft van uw ouder of voogd om dit te doen.
 • Help ons alstublieft om uw informatie up-to-date te houden door ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw contactgegevens of voorkeuren.

 

Welke informatie over u kan worden verzameld

De volgende soorten persoonlijke informatie kunnen over u worden verzameld:

 • Contact details: Bijvoorbeeld: Bedrijfsnaam, Uw naam, Adres, Telefoonnummers, E-mailadres
 • Gebruik van website, app en communicatie (bijvoorbeeld): Hoe u onze websites gebruikt en of u onze communicatie opent of doorstuurt, inclusief informatie verzameld via cookies en andere trackingtechnologieën (raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie).
 • ID’s die zijn toegewezen aan uw computer of een ander apparaat met internetverbinding, inclusief uw IP-adres (Internet Protocol).
 • Verkoop- en diensteninformatie: Informatie met betrekking tot aankopen en diensten, inclusief betalingen, klachten en claims.
 • Sollicitatiegegevens: Informatie die u verstrekt via onze wervingswebsite, zoals: contactgegevens, kwalificaties en vaardigheden, carrièregeschiedenis etc.

 

Hoe uw persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt

Het gebruik van persoonlijke informatie onder de Nederlandse gegevensbeschermingswetten moet worden gerechtvaardigd op basis van een aantal juridische gronden en we zijn verplicht om de gronden voor elk gebruik in dit beleid uiteen te zetten. Een toelichting op de omvang van de beschikbare gronden vindt u hier.

De belangrijkste toepassingen van uw informatie zijn:

 • Klantenservice en marketing – om te reageren op vragen en om u nieuws, aanbiedingen en evenementen te brengen.
 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor klantenservice en voor gepersonaliseerde communicatie van onze product- en service-informatie, waar nodig met uw toestemming.
 • Verkoop van onze producten, om uw verkoop te verwerken (contactgegevens).
 • Juridische verzoeken om uw informatie – om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, inclusief verzoeken van wetshandhavers, toezichthouders en de rechtbank. We kunnen wettelijk verplicht zijn om uw informatie te verstrekken aan wetshandhavingsinstanties, regelgevers, rechtbanken en derde partijen in verband met procedures of onderzoeken waar ook ter wereld. Waar toegestaan, zullen we een dergelijk verzoek tot u richten of u op de hoogte stellen voordat we reageren, tenzij dit de preventie of opsporing van een misdrijf in gevaar zou brengen.
 • Sollicitaties – Sollicitatiegegevens en alle andere aanvullende informatie die u verstrekt om uw sollicitatie te ondersteunen.
 • Juridische gronden voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens

Ons gebruik van persoonlijke gegevens is toegestaan volgens de Nederlandse gegevensbeschermingswet op basis van de volgende juridische gronden:

 • Waar nodig om een contract met u aan te gaan of uit te voeren
 • Waar nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
 • Waar nodig om de vitale belangen van u of iemand anders te beschermen (in levensbedreigende situaties zoals na een ongeval)
 • Er kunnen toepassingen zijn die zijn toegestaan op basis van andere gronden; waar dit het geval is, zullen we redelijke inspanningen leveren om de grond te identificeren en u deze zo snel mogelijk te communiceren nadat we ons bewust zijn geworden van de nieuwe basis.
 • Derden aan wie we uw gegevens kunnen overdragen

 

Persoonlijke informatie die we verzamelen, kan namens ons worden overgedragen aan of geopend door derden, indien nodig met uw toestemming.

De soorten derde partijen zijn onder meer:

 • Marketing- en onderzoeksbedrijven die marketing- en onderzoekscampagnes voeren en beheren
 • Evenementenbedrijven die gemerkte en / of gesponsorde evenementen organiseren en beheren
 • Logistieke en koeriersbedrijven die onze producten naar u vervoeren
 • Advocatenkantoren die ons juridisch advies geven (bijvoorbeeld bij een geschil met een klant)

 

Wanneer gegevens worden gedeeld gebeurt dit altijd op een veilige manier en zorgen we ervoor dat deze alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en staan derden niet toe misbruik te maken van hun overeenkomsten met ons.

We kunnen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming aan een derde partij overdragen als er een alternatieve rechtsgrond is, bijvoorbeeld in ons gerechtvaardigd belang, of als er een contractuele verplichting is om dit te doen.

 

Hoe houden we uw persoonlijke gegevens veilig?

We gebruiken technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en ongeoorloofde toegang door derden.

Hoewel gegevensoverdracht via internet of website niet gegarandeerd veilig is, werken wij en onze zakenpartners er hard aan om fysieke, elektronische en procedurele waarborgen te handhaven om uw informatie te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsvereisten.

Voorbeelden van onze beveiligingsmaatregelen zijn:

 • Strak beperkte toegang tot uw gegevens die wordt verleend op basis van ‘need to know’ en alleen voor het / de gecommuniceerde doel (en)
 • IT-systemen zijn technisch geïsoleerd van andere systemen en worden gehost in beveiligde datacentra om ongeautoriseerde toegang te voorkomen, bijv. van hackers
 • Monitoring van IT-systemen om misbruik van persoonsgegevens op te sporen en te stoppen.

Houd er rekening mee dat als u een persoonlijk wachtwoord heeft waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van onze websites of enige andere portal, app of service die we beheren, het uw verantwoordelijkheid is om dit wachtwoord vertrouwelijk te houden. We vragen u uw wachtwoord met niemand te delen.

 

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens

We bewaren uw gegevens alleen zolang als nodig is voor het doel waarvoor we ze hebben verkregen en alle andere toegestane gekoppelde doeleinden. Als informatie voor twee doeleinden wordt gebruikt, bewaren we deze totdat het doel met de langste periode is verstreken. We zullen het voor dit doel stoppen met een kortere periode zodra die periode is verstreken.

We beperken de toegang tot uw informatie tot alleen die personen die deze voor het relevante doel moeten gebruiken.

Onze bewaartermijnen zijn gebaseerd op een combinatie van wettelijke vereisten (indien van toepassing) en zakelijke behoeften. Informatie die niet langer nodig is, wordt onomkeerbaar geanonimiseerd of veilig vernietigd.

 

Gebruik voor marketing:

We bewaren uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden, zoals contactgegevens en interesses, zolang dit nodig is. Als u bijvoorbeeld interesse heeft getoond in een of meer van onze producten of diensten, zullen we uw gegevens bewaren zolang we een voortdurende dialoog met u hebben, of totdat u ons vraagt te stoppen. U behoudt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw gegevens voor marketing.

 

Gebruik om contract uit te voeren:

Met betrekking tot uw gegevens die worden gebruikt om een contractuele verplichting met u uit te voeren, kunnen we die gegevens bewaren zolang het contract van kracht blijft plus zes jaar om eventuele vragen of claims daarna te behandelen.

 

Waar claims worden overwogen:

Waar we redelijkerwijs van mening zijn dat het nodig is om u, ons of een derde partij te verdedigen of te vervolgen of een claim in te dienen, kunnen we relevante gegevens bewaren zolang die claim kan worden ingediend.

 

Contact met ons opnemen over dit privacybeleid

Als u vragen heeft over ons gebruik van uw informatie, dient u eerst contact op te nemen met het klantcontactteam via een van de volgende manieren:

Bel ons op +31 (0) 180 551 688

Een e-mail sturen naar info@spiralex.nl

Door ons te schrijven op:
Spiralex BV
Riga 6k
2993 LW Barendrecht
Nederland

Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om ons te vragen:

 • U meer informatie TE geven over hoe we uw informatie gebruiken
 • U een kopie van uw gegevens bezorgen
 • Werk eventuele onnauwkeurigheden bij in de informatie die we over u hebben
 • Verwijder alle informatie over u waarvoor we niet langer een wettige grond hebben om te gebruiken
 • U verwijderen van onze direct-marketinglijsten wanneer u bezwaar maakt tegen onze marketing of uw toestemming intrekt
 • U uw persoonlijke informatie verstrekken in een bruikbaar elektronisch formaat en deze verzenden naar een derde partij van uw keuze (recht op gegevensoverdraagbaarheid)

 

Beperk ons gebruik van uw persoonlijke gegevens

 • Stop met het uitvoeren van bepaalde verwerkingsactiviteiten op basis van de gerechtvaardigde belangen, tenzij onze redenen voor het uitvoeren van die verwerking zwaarder wegen dan enig nadeel aan uw rechten op gegevensbescherming (klik hier voor meer informatie).
 • Uw uitoefening van deze rechten is onderworpen aan bepaalde vrijstellingen ter bescherming van het algemeen belang (bijv. Het voorkomen of opsporen van misdaad), onze belangen (bijv. De handhaving van het wettelijke voorrecht) en de rechten van derden.
 • Als u niet tevreden bent over ons gebruik van uw informatie of onze reactie op de uitoefening van deze rechten, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij uw gegevensbeschermingsautoriteit (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).