Corrugeerde Buizenwarmtewisselaars CTHE

De gecorrugeerde buizenwarmtewisselaars, kortweg CTHE,  zijn geheel vervaardigd uit roestvrij staal en bestaat uit een bundel van gegolfde buizen gemonteerd in een gegolfde of gladde buitenste buis (mantel). Door de gegolfde binnenbuizen (“corrugatie”) zal de turbulentie van de vloeistof toenemen.

Werking van de gecorrugeerde buizenwarmtewisselaar

De manier waarop een vloeistof door een buis stroomt hangt af van verschillende parameters, zoals snelheid, de diameter van de buis, dichtheid en viscositeit van het product. De combinatie hiervan wordt gedefinieerd als het Reynold’s getal. Een laminaire stroming ontstaat wanneer er geen menging van moleculen plaatsvindt. Bij een turbulente stroming vindt dus wel een menging van moleculen plaats.

 

Doordacht ontwerp

Het golfpatroon van de Spiralex® buizenwarmtewisselaar heeft tot gevolg dat de turbulentie toeneemt, zelfs bij lage Reynoldsgetallen. Dit resulteert in een hogere warmteoverdrachtcoëfficiënt, lager Verwarmd Oppervlak (VO) en een kortere procesduur. Bij een gelijkblijvende snelheid, breekt de corrugatie de stroming binnen in de buis en genereert een hogere turbulentie dan in een gladde buis. Dat betekent dat een betere warmteoverdracht gewaarborgd wordt in een gecorrugeerde buis dan in een gladde buis.

De gecorrugeerde binnenbuizen kunnen geleverd worden in verschillende uitvoeringen, te weten hard, soft of glad. E.e.a. is afhankelijk van de toepassing en de eisen.

 

Toepassingen

De CTHE warmtewisselaars zijn zeer geschikt voor toepassingen in de voedingsmiddelen-, farmaceutische- en chemische industrie, waar producten met vervuiling en een goede reinigbaarheid van de warmtewisselaar een belangrijke rol spelen. Pulp, vloeistoffen met deeltjes of sediment, zeer viskeuze vloeistoffen en vloeistoffen met sliertjes kunnen prima verwerkt worden in deze warmtewisselaars.

Modellen

Spiralex® gecorrugeerde buizenwarmtewisselaars zijn er in verschillende modellen:

 • W-serie, voor vervuild- en/of afvalwater
 • BG-serie, voor biogas
 • F-serie, voor voedingsmiddelen
 • I-serie, voor industriële toepassingen
 • S-serie, voor water-stoom toepassingen

 

Voordelen

 • Korte doorlooptijd door de corrugatie (hogere warmteoverdracht coëfficiënt).
 • Homogene behandeling (menging van de moleculen).
 • Lage vervuilingsgraad (turbulentie).
 • Lange looptijden en goede CIP/SIP mogelijkheden.
 • Top security in aseptische processen.
 • Veelzijdigheid; dezelfde warmtewisselaar is in staat om verschillende producten te verwarmen c.q. te koelen.
 • Hoge kwaliteit in warmtebehandeling door de juiste snelheid, korte opwarmtijden, homogene distributie en de mogelijkheid om bij hoge drukken te werken.
 • Modulaire unit; de capaciteit kan op elk gewenst moment uitgebreid worden.
 • Gemakkelijk te inspecteren.
 • Om het drukverlies te optimaliseren en voor de toepassing van de meest geschikte behandeling van het product zijn er twee type corrugatie mogelijk (HARD en SOFT).
 • Lage onderhoudskosten (weinig spare parts, gemakkelijke reiniging).
 • De korte verblijftijd van het product betekent een verkorting van het contact tussen product en buiswand o.a. door de verhoging van de turbulentie, die het product beschermt tegen verbranding en verstopping.