TEMA buizenwarmtewisselaar

TEMA staat voor Tubular Exchanger Manufactures Association. TEMA is een reeks normen, die is ontwikkeld door toonaangevende fabrikanten van warmtewisselaars. Deze fabrikanten hebben de warmtewisselaarstijl en de machinale bewerkings- en montagetoleranties gedefinieerd, die moeten worden gebruikt bij de fabricage van een bepaalde wisselaar.

Een voordeel van TEMA-standaarden is dat eindklanten de uiteengezette  industrie standaarden erkennen, en dat die rechtstreeks verband houden met erkende normen voor fabricage. Leveranciers die volgens TEMA-normen bouwen, kunnen concurrerend worden vergeleken omdat toleranties en constructiemethoden voor een bepaald ontwerp sterk op elkaar moeten lijken.

 

Belangrijkste TEMA klassen

De drie belangrijkste TEMA-klassen zijn:

  • TEMA C – Algemene industrie
  • TEMA B – Chemie
  • TEMA R – Raffinaderijen

 

Tema R is de meest beperkende en TEMA C is de minst stringente. TEMA B en TEMA R lijken sterk op elkaar. TEMA R omvat de eis voor opgesloten pakkingverbindingen, waar uitsparingen moeten worden gemaakt in de flenzen en buisplaten. Spiraalgewonden pakkingen met ringconstructie voldoen ook aan deze TEMA R eis. TEMA R vereist ook een grotere minimumdikte voor sommige componenten.

Dit gedeelte heeft als doel de belangrijkste TEMA-constructies te definiëren en de voordelen, beperkingen en toepassingen te identificeren die geschikt zijn voor elk type. TEMA-aanduidingen verwijzen naar het ontwerp van de “header”, het ontwerp van de mantel en het ontwerp van de achterste “header”. Een TEMA type BEM heeft bijvoorbeeld een type B-header, een type E-mantel en een type M-achter header.

Er zijn speciale omstandigheden zoals bij hoge dampstromen, hoge druk en temperatuurkruising waarbij een combinatie van speciale TEMA-eigenschappen voordelig is. Mantels van het K-type zorgen bijvoorbeeld voor een goede ontkoppeling van de vloeistof voor reboilers en mantels van het type J en H zijn geschikt voor een hoge dampstroom. Voor informatie omtrent de verschillende typen en hun layout, bekijkt u dan de pdf.